KSTiT 2018 Logo

Rejestracja w serwisie konferencji

<--poprzednia-strona--«

 

I. Kategoria uczestnictwa

Zaznacz właściwe kategorie uczestnictwa:

Uczestnik Autor/Współautor referatu Wystawca Sponsor

II. Dane osobowe

Imię:
*

Nazwisko:
*

e-mail:
*

Tel.:

Tel. komórkowy:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych SMS z informacjami związanymi z konferencją KSTiT 2018

Fax.:

III. Dane reprezentowanej instytucji

Uwaga! Zgodnie z podanymi poniżej danymi zostaną wystawione dokumenty finansowe potwierdzające wniesienie opłaty konferencyjnej.


 
Organizacja:
*
Jednostka (wydział/instytut):

 
Adres
Ulica:
*
Kod pocztowy: - Miasto:
*
 
NIP:
*

IV. Opłata konferencyjna

 
Deklarowana kategoria uczestnictwa i opłata konferencyjna

*
UWAGA! po 22.07.2018 obowiązuje opłata pełna.
Opłata konferencyjna jest zwolniona z VAT.

V. Informacje dodatkowe


Adres do korespondencji pocztowej (wypełnij jeśli jest inny niż podany powyżej).

VI. Kod weryfikujący (captcha)

Przepisz kod widoczny na obrazku pokazanym po prawej stronie do pola poniżej.

  *

[ Zmień kod obrazka ]

VII. Potwierdzenie rejestracji


 
* Oznaczono pola wymagane do przyjęcia formularza


Rejestracja przebiega w dwu etapach. Pierwszy etap to przesłanie wypełnionego formularza, drugim etapem jest weryfikacja adresu e-mail uczestnika. Po zatwierdzeniu formularza, na podany przez uczestnika adres e-mail zostanie przesłana wiadomość zawierająca łącze z kodem weryfikacyjnym (link na który należy 'kliknąć'). Każdy użytkownik otrzymuje indywidualne konto w serwisie konferencji, które pozwala na zgłoszenie referatu, przesłanie tekstu referatu oraz udostępnia jego recenzje.

UWAGA! Z powodu możliwych filtrów antyspamowych na drodze przesyłki, w niektórych przypadkach czas doręczenia wiadomości z potwierdzeniem może być długi.


<--poprzednia-strona--«