Wielce Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Sterującego, Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego zapraszam do wzięcia udziału w

XXXIV Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2018,

które odbędzie się w dniach 12-14 września 2018 roku w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Organizatorem Sympozjum jest Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP w Bydgoszczy, na którego terenie odbędzie się większość wydarzeń. Dla jednych z Państwa, wizyta w Bydgoszczy będzie powrotem do historycznej kolebki sympozjum. Dla Wszystkich zaś – odwiedzinami największego i – jak nie bez racji twierdzą mieszkańcy – najpiękniejszego miasta na Kujawach. Stały patronat nad sympozjum sprawuje Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN.

Sympozjum od ponad trzydziestu lat jest miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się telekomunikacją i teleinformatyką, miejscem prezentacji osiągnięć naukowych technicznych, trendów rozwojowych oraz zagadnień normalizacyjnych z dziedziny telekomunikacji teleinformatyki; jest platformą wymiany informacji pomiędzy środowiskiem akademickim a przedstawicielami przemysłu, jednostek naukowo-badawczych, organizacji aktywnie działających w branży telekomunikacyjnej, a także operatorów i regulatorów rynku.

Hasło przewodnie KSTiT 2018 brzmi:

Bezpieczny użytkownik w bezpiecznej sieci

Zapraszamy wystawców do prezentacji tego, co mają najlepsze, a autorów do zgłaszania artykułów.

Maciej Walkowiak
Przewodniczący Sympozjum

Proponowane tematy artykułów:

  • Bezpieczeństwo w telekomunikacji (bezpieczeństwo sieci, informacji, przechowywania i transmisji, przeciwdziałanie wykradaniu danych)
  • Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji oraz teleinformatyce
  • Komunikacja radiowa (anteny i propagacja fal, systemy radiokomunikacyjne, zarządzanie i gospodarka widem)
  • Optotelekomunikacja (systemy optyczne, nadajniki i odbiorniki optyczne, światłowody)
  • Kompatybilność elektromagnetyczna (normy, pomiary, modelowanie i symulacja)
  • Sieci telekomunikacyjne (PAN, BAN)
  • Usługi w sieciach
  • Systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne dla ratowania życia i ochrony zdrowia (telemedycyna, zdalne monitorowanie parametrów organizmu, wpływ pola elektromagnetycznego na organizm człowieka)
  • Prawne i ekonomiczne aspekty telekomunikacji
  • i inne dotyczące telekomunikacji i teleinformatyki…