Ważne daty

13 maja 2018 r. 27 maja 2018 r. – rejestracja i pełny tekst referatu

18 czerwca 2018 r. 2 lipca 2018 r. – decyzja o przyjęciu referatu

9 lipca 2018 r. – pełny tekst referatu przygotowany zgodnie z instrukcją

12 – 14 września 2018 r. – Sympozjum w Bydgoszczy