Tematyka

Zapraszamy do zgłaszania prac o następującej tematyce:

  • Bezpieczeństwo w telekomunikacji (bezpieczeństwo sieci, informacji, przechowywania i transmisji, przeciwdziałanie wykradaniu danych)
  • Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji oraz teleinformatyce
  • Komunikacja radiowa (anteny i propagacja fal, systemy radiokomunikacyjne, zarządzanie i gospodarka widem)
  • Optotelekomunikacja (systemy optyczne, nadajniki i odbiorniki optyczne, światłowody)
  • Kompatybilność elektromagnetyczna (normy, pomiary, modelowanie i symulacja)
  • Sieci telekomunikacyjne (PAN, BAN)
  • Usługi w sieciach
  • Systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne dla ratowania życia i ochrony zdrowia (telemedycyna, zdalne monitorowanie parametrów organizmu, wpływ pola elektromagnetycznego na organizm człowieka)
  • Prawne i ekonomiczne aspekty telekomunikacji
  • i inne dotyczące telekomunikacji i teleinformatyki…