Opłaty konferencyjne

Rodzaj opłaty do 22.07.2018 po 22.07.2018
Uczestnicy Sympozjum bez referatu 900 zł
1000 zł
Autorzy referatów 800 zł 900 zł
Opłata obniżona dla doktorantów i studentów 600 zł 700 zł
Opłata za udział osoby towarzyszącej (tylko spotkania koleżeńskie) 300 zł 400 zł