Opłaty konferencyjne

Opłaty prosimy dokonywać na konto::

Bank Pekao S.A
45 1240 6478 1111 0010 6975 5861
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Al. Prof. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
Z dopiskiem : KSTiT2018_numer referatu, imię nazwisko uczestnika
np. KSTiT 2018_1234, Jan Kowalski

 

Rodzaj opłaty do 22.07.2018
do 29.07.2018
po 22.07.2018
po 29.07.2018
Uczestnicy Sympozjum bez referatu 900 zł
1000 zł
Autorzy referatów 800 zł 900 zł
Opłata obniżona dla doktorantów i studentów 600 zł 700 zł
Opłata za udział osoby towarzyszącej (tylko spotkania koleżeńskie) 300 zł 400 zł