Kontakt

Adres do korespondencji:
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
e-mail: kstit2018@utp.edu.pl