Dla Autorów

Prace przyjęte przez Komitet Programowy do prezentacji w programie KSTiT 2018 będą opublikowane w specjalnym numerze czasopisma Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne.

Na początku tego roku, Microsoft usunął z MS Worda możliwość edycji wzorów. Przy czym dotyczy to najnowszej wersji pakietu Office, na którą stać bogatych. W tym przypadku, funkcjonalność edycji można uzyskać korzystając z dodatkowego programu MathType, który po zainstalowaniu integruje się z Wordem. Program jest komercyjny.
Użytkownicy starszych wersji Worda nie zostali dotknięci decyzją Microsoft i mogą nadal edytować wzory.
Przypominamy, że ostateczna wersja artykułu powinna zostać załadowana w formacie pdf (opis w treści wzorca).

Aktualny wzorzec referatu wraz z wszystkimi wytycznymi został zamieszczony poniżej:


WZORZEC